Σέριφος

Beaches

September 2022

Ρέα / Σέριφος /// September 2022 /// Fuji X100F / VSCO

I 💖 Dildo / Σέριφος /// September 2022 /// Fuji X100F / VSCO

Processed with VSCO with kp5 preset

To the Χώρα! / Σέριφος /// September 2022 /// Fuji X100F / VSCO

Processed with VSCO with kp5 preset

Ρέα sumitting the Χώρα / Σέριφος /// September 2022 /// Fuji X100F / VSCO

Σέριφος /// September 2022 /// Fuji X100F / VSCO

When you simply must get the shot: Ρέα's butt / Σέριφος /// September 2022 /// Fuji X100F / VSCO

Pspspsps / Σέριφος /// September 2022 /// Fuji X100F / VSCO

Off-season / Σέριφος /// September 2022 /// Fuji X100F / VSCO

View from the top / Σέριφος /// September 2022 /// Fuji X100F / VSCO

Σέριφος /// September 2022 /// Fuji X100F / VSCO

Σέριφος /// September 2022 /// Fuji X100F / VSCO

Processed with VSCO with kp5 preset

Last of the summer light / Σέριφος /// September 2022 /// Fuji X100F / VSCO

Hideout / Σέριφος /// September 2022 /// Fuji X100F / VSCO

Ρέα / Σέριφος /// September 2022 /// Fuji X100F / VSCO

Σέριφος /// September 2022 /// Fuji X100F / VSCO

B-roll / Σέριφος /// September 2022 /// Fuji X100F / VSCO